Powtórne leczenie kanałowe

 

Doskonale rozumiemy jak ważne są zdrowe zęby i piękny uśmiech. Wiemy też, że gdy doświadczasz bólu, potrzebujesz szybkiej pomocy na najwyższym europejskim poziomie. Dobrze trafiłeś!

Powtórne leczenie kanałowe


Powtórne leczenie kanałowe przeprowadzane jest wówczas, kiedy ząb był już wcześniej leczony i wymaga rewizji.

Ponowne leczenie endodontyczne może być wymagane gdy:

- pierwotne leczenie zostało przeprowadzone nieprawidłowo

pierwotne leczenie kanałowe nie przyniosło pożądanego efektu,

nie uwidoczniono, nie opracowano i nie wypełniono dodatkowych bocznych kanałów,

podczas pierwotnego leczenia kanałowego pozostawiono fragmenty złamanych narzędzi w kanale,

materiał wypełniający kanał zęba, użyty podczas pierwotnego leczenia, wymaga wymiany.

Zapisz się na wizytę

Więcej informacji


Czasami przyczyna podjęcia powtórnego leczenia kanałowego niezwiązana jest z przebiegiem wcześniejszej terapii. Zabieg wykonuje się także w przypadkach takich jak:

- zakażenie bakteryjne spowodowane rozwojem nowej próchnicy odsłaniającej kanał,

- uraz, który powoduje pęknięcie lub ułamanie korony i wdarcie się zakażenia,

- przeniesienie stanu chorobowego z korzenia sąsiadującego zęba,

Dzięki wiedzy i umiejętności lekarzy naszej klinik oraz dzięki zastosowanym technologiom, powtórne leczenie kanałowe ma wysoki wskaźnik powodzenia i pozwala uratować na wiele lat zęby, które dawniej musiałyby zostać bezpowrotnie usunięte.