Cennik

PORADA LEKARSKA 100 zł
PRZEGLĄD PROFILAKTYCZNY 100 złdla stałych Pacjentów gratis*   Dotyczy wyłącznie Pacjentów zgłaszających się na systematyczne przeglądy stomatologiczne co 6 miesięcy
KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA  150 zł
SPECJALISTYCZNE BADANIE UZĘBIENIA, MIĘŚNI  TWARZOCZASZKI, STAWU SKRONIOWO- ŻUCHWOWEGO500 zł

LAKIEROWANIE ZĘBÓW FLUOR-PROTECTOR 100 złćwiartka
PIASKOWANIE 300 zł
SCALING 300 zł1 łuk
SCALING+ PLANING300 zł1 łuk
SCALING całego uzębienia300 zł
PLANING całego uzębienia300 zł
HIGIENIZACJA (SCALING + PIASKOWANIE)od 400 zł
PAKIET HIGIENIZACYJNY: SKALING, PLANING, POLEROWANIE, FLUORYZACJAod 400 zł
FLUORYZACJA 250 zł
KIRETAŻ ZAMKNIĘTY ¼ łuku450 zł
KIRETAŻ ZAMKNIĘTY 1 łuk800 zł
KIRETAŻ ZAMKNIĘTY 1 ząb (leczenie niechirurgiczne choroby przyzębia 1 ząb)350 zł
LAKOWANIE BRUZD300 złza 1 ząb
LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI SEAL-PROTECT150 złza 1 ząb / 1 wizytę

 

RTG PRZYLEGAJĄCE 30 zł
RTG PANORAMICZNE150 zł
RTG CEFALOMETRYCZNE150 zł
RTG TOMOGRAFIA 3D OBU ŁUKÓW ZĘBOWYCH350 zł
RTG TOMOGRAFIA 3D 1 ŁUKU ZĘBOWEGO300 zł
RTG ZATOK SZCZĘKOWYCH150 zł
RTG STAWÓW SKRONIOWO- ŻUCHWOWYCH200 zł

 

Dla Pacjentów ceniących sobie jakość, stawiających wysokie wymagania estetyczne przygotowaliśmy ofertę, która wykorzystuje najlepsze dostępne na świecie materiały do estetycznej odbudowy zęba.

Są to materiały nowoczesnej generacji. Specjalnie opracowane warstwy szkliwa, zębiny oraz cementu pozwalają nam na odbudowę i wierne odtworzenie zęba zgodnie z jego naturą. Stosowane przez nas systemy materiałów wprowadzają system doboru odcieni uwzględniający nawet wiek Pacjenta.

Właściwości optyczne materiału są najbardziej zbliżone do naturalnych tkanek zęba co powoduje, że odbudowa nie tylko dopasowuje się kolorystycznie do tkanek zęba, ale wręcz zlewa się z nimi i staje się niewidoczna. Dzięki temu może zostać osiągnięta niezwykła integracja estetyczna.

 

 

WYPEŁNIENIE 1- POWIERZCHNIOWE MAŁEod 600 zł
WYPEŁNIENIE 1- POWIERZCHNIOWE ZĘBA DUŻEod 600 zł
WYPEŁNIENIE 2- POWIERZCHNIOWE ZĘBAod 680 zł
REKONSTRUKCJA KORONY ZĘBA 3 POW. od 800 zł
LICÓWKA KOMPOZYTOWA met. bezpośrednią1200 zł
ZNIECZULENIE NASIĘKOWE30 zł
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE 50 zł
WŁÓKNO SZKLANE: WKŁAD KORONOWO- KORZENIOWY900 zł
OPATRUNEK CZASOWY 300 zł
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ 100 zł1 wizyta
BLOKADA ZNIECZULAJĄCA100 zł
POŚREDNIE / BEZPOŚREDNIE POKRYCIE MIAZGI100 zł
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBA20 zł
ODBUDOWA ZĘBA MLECZNEGO od 350 zł

LECZENIE KANAŁOWE SIEKACZE, KŁY1400 zł
LECZENIE KANAŁOWE PRZEDTRZONOWCE1600 zł
LECZENIE KANAŁOWE TRZONOWCE1900 zł
POWTÓRNE LECZENIE KANAŁOWE +600 zł
USUWANIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA Z KANAŁU600 zł
USUWANIE STAREGO WKŁADU Z KANAŁU600 zł
ZAMKNIĘCIE PERFORACJI W KANALE od 550 zł
UDROŻNIENIE KANAŁU LUB REENDO POD MIKROSKOPEM - 1 KANAŁ od 250 zł
DEWITALIZACJA LUB ZAŁOŻENIE OPATRUNKU DO UBYTKU300 zł
DEZYNFEKCJA I PRZEMYCIE 1 KANAŁU100 zł

KORONA PORCELANOWA NA METALU 1500 zł
KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE 1900 zł + cena złota
KORONA PEŁNOCERAMICZNA (CYRKON, ALUMINA, EMPRES)2500 zł
KORONA METALOWA LANA (METAL, TYTAN)1000 zł
KORONA LANA LICOWANA KOMPOZYTEM 1000 zł
KORONA TELESKOPOWA, METAL 1000 zł
KORONA TELESKOPOWA, ZŁOTO 1600 zł
KORONA TYMCZASOWA METODA BEZPOŚREDNIA 150 zł
KORONA TYMCZASOWA METODA POŚREDNIA 300 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY PROSTY, METAL 500 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY SKŁADANY, METAL 800 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY PROSTY, ZŁOTO 1250 zł
WKŁAD KORONOWO-KORZENIOWY SKŁADANY, ZŁOTO 1250 zł
WKŁAD RHEINA 800 zł
PUNKT DO MOSTU ADHEZYJNEGO KOMPOZYT900 zł
PROTEZA SZKIELETOWA LUB SZYNOPROTEZA3500 zł
PROTEZA SZKIELETOWA DO ZAMKÓW/ZASUWod 3500 zł
ZASUWA LUB ZAMEK DO PROTEZY SZKIELETOWEJ od 1000 złw zależności od rodzaju
PODPARCIE SZKLANE 450 zł
PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA2500 zł
PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚCIOWA 2000 złdo 3 zębów
PROTEZA AKRYLOWA CAŁKOWITA\ CZĘŚCIOWA WZMACNIANA SIATKĄ2700 zł
KOREKTA PROTEZY 50 zł
NAPRAWA PROTEZY 1PKT/ 2 PKT/ 3 PKT220 /280 /300 zł
NAPRAWA PROTEZY WSTAWIENIE SIATKI 500zł
PODŚCIELENIE PROTEZY METODĄ POŚREDNIĄ 450 zł
PODŚCIELENIE PROTEZ METODĄ BEZPOŚREDNIĄ 450 zł
SZYNA RELAKSACYJNAod 1000 zł
SZYNOWANIEod 250 zł
CEMENTOWANIE KORONY150 zł
PROTEZA ACETANOWA5000 zł

LICÓWKA PORCELANOWA 2800 zł
LICÓWKA PORCELANOWA PROCERA 2800 zł
LICÓWKA KOMPOZYTOWA bezpośrednia1200 zł
LICÓWKA KOMPOZYTOWA wyk. met. pośrednią w laboratorium 2000 zł
ONLAY/INLAY KOMPOZYTOWYod 1200 zł

WYBIELANIE METODĄ NAKŁADKOWĄ 800 złza 1 łuk
WYBIELANIE METODĄ BEYOND 1500 zł
WYBIELANIE MARTWEGO ZĘBA – 1 wizyta300 zł

USUNIĘCIE ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGOod 450 złw zal. od st. trudności
USUNIĘCIE ZĘBA WIELOKORZENIOWEGOod 550 złw zal. od st. trudności
EKSTRAKCJA CHIRURGICZNA ZĘBA ZATRZYMANEGO950 zł
USUNIĘCIE ZĘBA Z SEPARACJĄ KORZENIod 550 złw zal. od st. trudności
USUNIĘCIE POZOSTAŁOŚCI KORZENIOWEJod 450 złw zal. od st. trudności
USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGOod 250 zł
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA1000 zł 
RESEKCJA WIERZCHOŁKA KORZENIA z użyciem biomateriału1500 zł 
WYŁUSZCZENIE TORBIELI ZĘBOPOCHODNEJ wraz z resekcją korzenia zębowego1900 zł
PLASTYKA TKANEK MIĘKKICHod 500 złw zal. od st. trudności
PLASTYKA TKANEK TWARDYCHod 1000 złw zal. od st. trudności
OPERACYJNE ZAMKNIĘCIE POŁĄCZENIA USTNO-ZATOKOWEGOod 550 zł
ODSŁONIĘCIE ZĘBA ZATRZYMANEGOod 450 zł
NACIĘCIE I DRENAŻ ROPNIA OKOŁOZĘBOWEGO750 zł
PODCIĘCIE WĘDZIDEŁKA650 zł
SZYCIE 1 PKT100 zł
MATERIAŁ MTA250 zł 1 jednostka
PŁUKANIE KIESZONKI DZIĄSŁOWEJ I APLIKACJA LEKU100 zł1 ząb

IMPLANT LOCATOR NOBEL BIOCAREod 3500 zł
IMPLANT NOBEL BIOCAREod 3500 zł
ODSŁONIĘCIE IMPLANTU + ŚRUBA GOJĄCA700 zł
NADBUDOWA KOŚCI Z UŻYCIEM BIOMATERIAŁU – 1 łukod 3800 zł
PODNIESIENIE DNA ZATOKI JEDNOSTRONNE4500 zł
PODNIESIENIE DNA ZATOKI OBUSTRONNE6500 zł
ROZSZCZEPIENIE WYROSTKA ZĘBODOŁOWEGO3500 zł
USUNIĘCIE NIEZINTEGROWANEGO IMPLANTU250 zł
KORONA NA IMPLANCIE 3500 zł
SZABLON IMPLANTOLOGICZNY1500 zł

PEŁNE BADANIE DIAGNOSTYCZNE 500 zł
BADANIE DOPPLEROWSKIE 150 zł
BADANIE WIEDEŃSKIE 2000 zł

SZYNA Z IDEALNA OKLUZJĄ TWARDA 1000 zł
SZYNA PODNOSZĄCA ZWARCIE1000 zł
SZYNA DO WYBIELANIA 450 zł
SZYNA RELAKSACYJNA MIĘKKA/ TWARDA1000 zł
KONTROLA SZYNY100 zł

WIZYTA ADAPTACYJNA 150 zł ( 30 min.)
ZABIEG Z UŻYCIEM GAZU ROZWESELAJĄCEGO400 zł Za każdą rozpoczętą godzinę
WYPEŁNIENIE ZĘBA MLECZNEGO od 350 zł
WYPEŁNIENIE ZĘBA STAŁEGOod 500 zł
LICOWANIE ZĘBA KOMPOZYTEMod 500 zł
ZNIECZULENIE NASIĘKOWE30 zł
ZNIECZULENIE PRZEWODOWE50 zł
LECZENIE KANAŁOWE ZĘBA MLECZNEGO- amputacja      przyżyciowa300 zł
WŁÓKNO SZKLANE: WKŁAD KORONOWO- KORZENIOWY900 zł
OPATRUNEK CZASOWY250 zł
USUNIĘCIE ZĘBA MLECZNEGOod 250 zł
LECZENIE ZMIAN NA BŁONIE ŚLUZOWEJ100 zł 1 wizyta
POŚREDNIE / BEZPOŚREDNIE POKRYCIE MIAZGI100 zł
BADANIE ŻYWOTNOŚCI ZĘBA20 zł
MASECZKA DO SEDACJI100 zł
LAKIEROWANIE CAŁEGO UZĘBIENIA250 zł
LAKOWANIE150-300 zł

 

DIAGNOSTYKA

 

SPECJALISTYCZNA KONSULTACJA ORTODONTYCZNA400 zł
PLAN LECZENIA200 zł
MODELE DIAGNOSTYCZNE200 zł
ANALIZA CEFALOMETRYCZNA - DO ZABIEGU ORTOGNATYCZNEGO100 zł
SPECJALISTYCZNA KONSULTACJA ORTODONTYCZNA- konsultacja, wyciski diagnostyczne, modele diagnostyczne, plan leczenia 400 zł

 

LECZENIE APARATAMI STAŁYMI CIENKOŁUKOWYMI

 

APARAT STAŁY CIENKOŁUKOWY METALOWY - I ŁUK2500 zł
APARAT STAŁY CIENKOŁUKOWY ZAMKI ESTETYCZNE - I ŁUK3500 zł
APARAT STAŁY CIENKOŁUKOWY ZAMKI SAMOLIGATURUJĄCE SYSTEM DAMON3800 zł
APARAT STAŁY CIENKOŁUKOWY CZĘŚCIOWY (4X2)1200 zł
APARAT STAŁY CIENKOŁUKOWY ŁUK SEGMENTOWY600 zł
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM STAŁYM280 zł
KONTROLA PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM RUCHOMYM250 zł
KONTROLA WCZESNEGO LECZENIA (ŁUK CZĘŚCIOWY, SEGMENTOWY)250 zł
ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO GÓRNEGO700 zł
ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO DOLNEGO700 zł
PŁYTKA RETENCYJNA HAWLEY’A750 zł
RETAINER STAŁY450 zł

 

 LECZENIE APARATAMI STAŁYMI GRUBOŁUKOWYMI

 

APARAT GRUBOŁUKOWY - ŁUK PODNIEBIENNY, BIHELIX500 zł
APARAT GRUBOŁUKOWY TRANSFORCE, ROTATOR, EXPANDER550 zł
APARAT STAŁY ZE ŚRUBĄ HYRAX2 000 zł
APARAT STAŁY HYBRID HYRAX4 500 zł
APARAT BENE SLIDER4 500 zł
APARAT CARRIERE MOTION2 200 zł
STAŁY UTRZYMYWACZ PRZESTRZENI450 zł

 

LECZENIE APARATAMI ZDEJMOWANYMI

 

APARAT ZDEJMOWANY JEDNOSZCZĘKOWY800 zł
APARAT ZDEJMOWANY OBUSZCZĘKOWY1 000 zł
PŁYTKA RELAKSACYJNA800 zł
PŁYTKA PRZEDSIONKOWA400 zł
PŁYTKA NANCEA450 zł
KONTROLA LECZENIA APARATEM ZDEJMOWANYM250 zł
NAPRAWA APARATU ZDEJMOWANEGO200 zł

 

PAKIET COMPREHENSIVE

 

 18000-19500 ZŁ, DO 99 NAKŁADEK, MOŻLIWOŚĆ DOMAWIANIA PRZEZ 5 LAT

 1. Leczenie aktywne nakładkami w systemie Invisalign: całkowity koszt 18000 zł
 2. System ratalnego rozliczenia- całość leczenia 19500 zł

Wynagrodzenie będzie płatne według następujących etapów leczenia:

 1. 2000 zł – ClinCheck tj: diagnostyka oraz plan leczenia (rozliczone przed podpisaniem umowy zgodnie z §1 ust. 7 Umowy),
 2. 9000 zł  (w terminie 3 dni od zaakceptowania Planu Leczenia),
 3.  5000 zł (w terminie 2 miesięcy od zaakceptowania Planu Leczenia),
 4.  3500 zł (w terminie 4 miesięcy od zaakceptowania Planu Leczenia)

 

PAKIET  LIT

 

14500-16000 ZŁ, DO 14 NAKŁADEK, MOŻNA DOMÓWIĆ 1 SET NAKŁADEK W CIĄGU ROKU)

 1. Leczenie aktywne nakładkami w systemie Invisalign: całkowity koszt 14500
 1. System ratalnego rozliczenia - całość leczenia 16000 zł

Wynagrodzenie będzie płatne według następujących etapów leczenia:

 1. 2000 zł – ClinCheck tj: diagnostyka oraz plan leczenia (rozliczone przed podpisaniem umowy zgodnie z §1 ust. 7 Umowy),
 2. 6000 zł (w terminie 3 dni od zaakceptowania Planu Leczenia)
 3. 3000 zł (w terminie 2 miesięcy od zaakceptowania Planu Leczenia),
 4. 3000 zł (w terminie 4 miesięcy od zaakceptowania Planu Leczenia),
 5. 2000 zł ( w terminie 6 miesięcy od zaakceptowania Planu Leczenia)

 

PAKIET ADVANCED

 

17500-19000 ZŁ, DO 99 NAKŁADEK, MOŻLIWOŚĆ DOMAWIANIA PRZEZ 5 LAT

 1. Leczenie aktywne nakładkami w systemie Spark Advanced: całkowity koszt 17500 zł
 1. System ratalnego rozliczenia: całość leczenia 19000 zł

Wynagrodzenie będzie płatne według następujących etapów leczenia:

  1. 2000 zł – ClinCheck tj: diagnostyka oraz plan leczenia (rozliczone przed podpisaniem umowy, zgodnie z §1 ust. 7 Umowy)
  2. 9000 zł (w terminie 3 dni od zaakceptowania Planu Leczenia)
  3. 5000 zł (w terminie 2 miesięcy od zaakceptowania Planu Leczenia)
  4. 3000 zł (w terminie 4 miesięcy od zaakceptowania Planu Leczenia)

 

PAKIET MODERATE

 

   16000 – 17500 zł, DO 20 NAKŁADEK , MOŻLIWOSĆ DWUKROTNEGO DOMÓWIENIA

 1. Leczenie aktywne nakładkami w systemie Invisalign: całkowity koszt 16000 zł
 1. System ratalnego rozliczenia: całość leczenia 17500 zł

Wynagrodzenie będzie płatne według następujących etapów leczenia: 

   1. 2000 zł ClinCheck tj: diagnostyka oraz plan leczenia ( rozliczone przed podpisaniem umowy, zgodnie z §1 ust. 7 Umowy)
   2. 7000 zł ( w terminie 3 dni od zaakceptowania Planu leczenia)
   3. 5000 zł ( w terminie 2 miesięcy od zaakceptowania planu leczenia)
   4. 3500 zł ( w terminie 4 miesięcy od zaakceptowania Planu leczenia)

 

PAKIET INVISALIGN FIRST

 

Leczenie aktywne nakładkami w systemie Invisalign: całkowity koszt  9000 zł

Wynagrodzenie będzie płatne według następujących etapów leczenia:

 1. 2000 zł – ClinCheck tj: diagnostyka oraz plan leczenia (rozliczone przed podpisaniem umowy zgodnie z §1 ust. 7 Umowy)
 2. 7000 zł (w terminie 3 dni od zaakceptowania Planu leczenia)

 

Dowiedz się więcej na temat wykonywanych zabiegów i zobacz,
co nas wyróżnia na tle innych stomatologów

Cennik ma charakter poglądowy. Dokładny koszt leczenia zostanie podany podczas wizyty w klinice Dr Baron® Centrum Stomatologii Estetycznej. Zapisz się na konsultację. W trakcie pierwszej wizyty lekarz wykona szczegółową diagnostykę. Będziesz mógł porozmawiać o Twoich oczekiwaniach i potrzebach. Lekarz omówi wstępny plan leczenia i przygotuje kosztorys.

Cennik ma charakter poglądowy. Dokładny koszt leczenia zostanie podany podczas wizyty w klinice Dr Baron® Centrum Stomatologii Estetycznej. Zapisz się na konsultację. W trakcie pierwszej wizyty lekarz wykona szczegółową diagnostykę. Będziesz mógł porozmawiać o Twoich oczekiwaniach i potrzebach. Lekarz omówi wstępny plan leczenia i kosztorys.

Umów się na wizytę