Bóle stawów

 

Doskonale rozumiemy jak ważne są zdrowe zęby i piękny uśmiech. Wiemy też, że gdy doświadczasz bólu, potrzebujesz szybkiej pomocy na najwyższym europejskim poziomie. Dobrze trafiłeś!

Bóle stawów skroniowo - żuchwowych


Co to jest staw skroniowo - żuchwowy? skąd bierze się ból?

Staw skroniowo-żuchwowy (SSŻ) jest to staw łączący żuchwę z czaszką (kością skroniową). Żuchwa i czaszka są od siebie oddzielone krążkiem stawowym (rodzajem poduszki amortyzującej tarcie kości o kość). Staw stabilizowany jest z zewnątrz poprzez mięśnie i więzadła, które pracując harmonijnie pozwalają na prawidłowe ruchy żuchwy w trakcie mowy, żucia i innych czynności.

Staw skroniowo-żuchwowy jest elementem składowym większego układu tzw. Układu Stomatognatycznego (US), zwanego także Układem Ruchowym Narządu Żucia (URNŻ)

URNŻ to bardzo złożona struktura, która podlega ciągłym i dynamicznym przebudowom w trakcie naszego życia.

Składa się z wielu elementów twarzoczaszki, których prawidłowe funkcjonowanie jest od siebie zależne a zaburzenie jakiejkolwiek jego części ma wpływ na inne. Składowe układu stomatognatycznego to m.in: układ mięśniowo-więzadłowy, zęby , stawy skroniowo-żuchwowe, kość szczęki i żuchwy, tkanka nerwowa, system naczyń krwionośnych i inne

Schorzenia w stawie szczękowym mogą wywoływać symptomy, które kierują Pacjenta do laryngologa lub neurologa. Lekarze Ci jednak często są bezsilni.

Bóle stawów skroniowo-żuchwowych są rzadsze niż bóle mięśniowe. Mają one często charakter miejscowy i najczęściej odczuwane są tuż przed uchem lub "w uchu". Mogą one symulować zapalenie ucha środkowego, konsultacja laryngologiczna jednak nie potwierdza zaburzenia narządu słuchu. Odczuwane one są głównie podczas próby żucia lub podczas mówienia. Mają one cechy bólów zapalnych, w przeciwieństwie do bólów mięśniowych.

Objawy zaburzeń ze strony stawów skroniowo- żuchwowych to m.in:

• trzaski, trzeszczenie, przeskakiwanie w obrębie stawu skroniowo- żuchwowego, co jest zauważalne w czasie żucia lub otwierania ust, ziewania,

• częste bóle głowy, twarzy , boleśnie napięte mięśnie twarzy, szyi , pleców - szczególnie po nocy,

• szumy, piski w uchu, zaburzenia słuchu,

• łzawienie oczu, obrzęki podoczodołowe,

• zmęczenie twarzy,

• bóle promieniujące w różne rejony głowy, ucha, oczu, zębów,

• uczucie blokady podczas otwierania ust, przeskakiwanie i trzeszczenie podczas ruchu żuchwy,

• wypadanie żuchwy.

Zapisz się na wizytę

Przyczyny zaburzeń ze strony stawów


Zaburzenia stawu skroniowo- żuchwowego mogą mieć kilka przyczyn i często nie da się ocenić, która z nich była pierwsza. Mięśnie, które nie pozostają w równowadze mogą być rezultatem zaciskania lub zgrzytania zębami. Jeśli mięśnie są przepracowane lub zmęczone w związku z nierównowagą strukturalną, inne mięśnie muszą ją skompensować, przez co przerastają i działają asymetrycznie. Pociąga to za sobą zmiany w przebudowie innych składowych układu ruchowego narządu żucia. Jeśli pierwotne zmiany w URNŻ są wynikiem zaburzeń w pracy mięśni, to przyczyna jest tzw. miogenna.

Do przyczyn zgryzowych zalicza się różne wady ortodontyczne, które powodują przemieszczenia krążka stawowego. Osoby leczone ortodontycznie nieraz po zakończeniu „prostowania zębów” wymagają rehabilitacji narządu żucia ponieważ maja objawy bólowe od stawów, mięśni lub zęby zaczynają się mocniej ścierać. Również braki zębowe mają duży wpływ na zmianę warunków okluzyjnych prowadząc do zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

Uraz głowy lub kręgosłupa (np. w wypadku samochodowym, pacjenci po zabiegach intubacyjnych) może spowodować naciągnięcie lub uszkodzenie więzadeł i mięśni podtrzymujących staw skroniowo-żuchwowy. Uderzenie w żuchwę może spowodować przemieszczenie krążka stawowego do przodu i przemieścić staw żuchwy po jednej lub obu stronach.

Przyczyny zwyrodnieniowe mogą współtowarzyszyć chorobom ogólnym, w tym RZS czy stwardnieniu rozsianemu.

Stres, jego następstwa i wadliwe warunki zwarcia stanowią większość przypadków diagnostycznych w naszym gabinecie. Stres wzmaga napięcie mięśni, szczególnie mięśnia żwacza i skroniowego. Dochodzi do ich przerostu lub wzrostu siły z jaką biorą one udział w zamykaniu żuchwy. Harmonia w naszym ciele zostaje zaburzona, bowiem jedne mięśnie działają silniej niż inne. Stan napięcia rozładowuje się na łukach zębowych. Gdy zaciskamy mocniej niż natura by chciała (tzw. bruksizm statyczny) na naszych zębach pojawiają się pionowe pęknięcia szkliwa, odsłaniają się szyjki, czy wypadają szczelne wypełnienia. Z różnych powodów może się też pojawić bruksizm dynamiczny, tzw. zgrzytanie nocne. Zęby starte są niższe przez co maleje ilość miejsca w stawie (odległość między głową żuchwy a dołem stawowym). Krążek stawowy ma mniej miejsca i się przemieszcza. Kiedy przy ruchach żuchwy słyszysz trzaski, szumy czy piski w uchu to oznacza, że już wymagasz leczenia.

W NASZEJ KLINICE SKUTECZNE LECZENIE ZAWSZE ROZPOCZYNA SIĘ OD PRAWIDŁOWEJ DIAGNOZY